Privacybeleid

SPARQUE B.V., gevestigd aan Hooghiemstraplein 126, 3514AZ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

SPARQUE B.V.

Hooghiemstraplein 126, 3514AZ Utrecht

Netherlands

+31 85 301 9171

Chi Shing Chang is de Functionaris Gegevensbescherming van SPARQUE B.V. Hij is te bereiken via info@sparque.ai

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

SPARQUE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Indien u reacties achterlaat op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Bedrijfsnaam

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 

1.1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sparque.ai, dan verwijderen wij deze informatie.

 

1.2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SPARQUE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten bij u af te leveren

– SPARQUE B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

a) Wanneer u vragen stelt per e-mail

Als u vragen hebt over onze producten of diensten, bieden wij u de mogelijkheid om contact op te nemen met onze klantenservice (telefonisch of per e-mail), overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Het delen van uw persoonlijke gegevens met ons is altijd vrijwillig. Het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens (titel, voornaam, achternaam, e-mailadres van het bedrijf, bedrijfsnaam) is om u te identificeren en om te reageren op uw vraag. Ons legitiem belang hierbij is de commerciële noodzaak om in contact te kunnen treden met potentiële nieuwe klanten. Persoonsgegevens die u ons bij uw aanvraag per e-mail meedeelt, worden automatisch binnen 24 maanden gewist, tenzij langere wettelijke bewaartermijnen gelden.

b) Gegevensverwerking voor directe reclame

Op basis van ons algemeen economisch en legitiem belang om gepersonaliseerde direct mails te sturen naar potentiële nieuwe klanten, behouden wij ons het recht voor om, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, uw e-mailadres op te slaan en te gebruiken om u productinformatie per e-mail te sturen of om uw telefoonnummer te gebruiken om contact met u op te nemen. Wij gebruiken verschillende gegevens om u zo individueel mogelijke informatie te verstrekken: ontvangst- en leesmeldingen, datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht, producten die u hebt bekeken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dit doel door een overeenkomstige e-mail te sturen naar info@sparque.ai. Alle persoonlijke gegevens voor het doel van directe reclame worden opgeslagen totdat bezwaar is ontvangen en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Mogelijke belangen die bijzondere bescherming rechtvaardigen, prevaleren niet, aangezien te allen tijde de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en de gegevens te wissen.

c) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SPARQUE B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

d) Delen van persoonsgegevens met derden

SPARQUE B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

2. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SPARQUE B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken zogenaamde "first-party cookies", die door ons als controller worden geplaatst, alsook "third-party cookies", die door andere providers worden gebruikt.

 

2.1. Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken, bijvoorbeeld om uw privacybeleidinstellingen te wijzigen, om u aan te melden of om formulieren in te vullen. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren kunnen functioneren. Volgens de geldende wetgeving is voor deze cookies geen toestemming van de gebruiker nodig. U kunt uw browser zo instellen dat de noodzakelijke cookies worden geblokkeerd, maar in dat geval is het mogelijk dat u de website niet naar behoren kunt gebruiken.

Naam Vervaldatum Aanbieder Beschrijving Categorie
PHPSESSID Sessie sparque.ai Bewaart de status van de gebruiker voor alle pagina-aanvragen. Third Party
csrf_https-contao_csrf_token Sessie sparque.ai Aangemaakt via het CMS en beschermt tegen cross-site request forgery. First Party

 

2.2. Marketing cookies

Marketing cookies (synoniem: targeting of advertising cookies) worden gebruikt om advertenties te tonen op websites van derden, die relevant zijn voor de gebruiker en zijn interesses. Ze worden ook gebruikt om de frequentie van een advertentie te beperken en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten en te controleren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt met behulp van marketingcookies is de toestemming van de gebruiker. U kunt uw browser zo instellen dat ook strikt noodzakelijke cookies worden geblokkeerd, maar dan is het mogelijk dat u de website niet naar behoren kunt gebruiken.

Naam Vervaldatum Aanbieder Beschrijving Categorie
_lfa 24 maanden Leadfeeder (https://www.leadfeeder.com/cookies-and-tracking/) Deze cookie wordt alleen voor het domein van de website geplaatst. Third Party

 

2.3. Statistische/tracking en prestatie cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website, zoals welke pagina's het vaakst worden bezocht en hoe gebruikers door de website navigeren. Deze cookies helpen ons de gebruiksvriendelijkheid van de website te vergroten, om vervolgens de gebruikerservaring te verbeteren.

Naam Vervaldatum Aanbieder Beschrijving Categorie
_ga 2 jaar Google Google Analytics Tracking - om bezoekers te onderscheiden Third Party
_gid 1 dag Google Registreert een ondubbelzinnige ID, aan de hand waarvan statistische gegevens over het gebruik van de website door de gebruiker worden gegenereerd. Third Party
_gat_UA-151950640-1 1 dag Google Google Analytics Tracking - bevat de unieke Google Analytics-account. Third Party

 

a) Gebruik van geanonimiseerde gebruikersprofielen voor webanalyse - Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"), in overeenstemming met punt a) van artikel 6, lid 1, van de GDPR. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. De doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie zonder een adequaatheidsbesluit vindt alleen plaats als er passende waarborgen beschikbaar zijn in overeenstemming met artikel 46 van de GDPR of als wordt voldaan aan een van de vereisten van artikel 49 van de GDPR. Google Analytics maakt gebruik van "cookies"-kleine tekstbestanden die uw browser naar uw apparaat downloadt en die ons in staat stellen te analyseren hoe u deze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Indien echter op deze website IP-anonimisering geactiveerd is, zal Google uw IP-adres binnen een lidstaat van de Europese Unie of in een andere overeenkomstsluitende partij bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkorten. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden zal uw volledige IP-adres worden verzonden naar en ingekort op een server van Google in de Verenigde Staten. Wij hebben Google toestemming gegeven deze gegevens te gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over uw activiteit op deze website samen te stellen en om ons bijkomende diensten in verband met het gebruik van deze website en van het internet te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics van uw browser wordt overgebracht, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat uw browser cookies downloadt door de instellingen van uw browser dienovereenkomstig te wijzigen; wij wijzen u er echter op dat in dat geval sommige functies van de website niet beschikbaar zullen zijn. U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt met betrekking tot uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres), door de Google Analytics opt-out browser add-on hier te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google, ga naar https://policies.google.com/?hl=us. Wij wijzen u erop dat op deze website de "anonymizeIp"-functie van Google Analytics actief is, d.w.z. dat IP-adressen worden geanonimiseerd ("gemaskeerd"). Onze belangen liggen bij de analyse, optimalisatie en efficiënte werking van onze website. De persoonsgegevens worden na 26 maanden automatisch in Google Analytics gewist.

b) Leadfeeder

Voor de analyse van de bezoekers van onze website maken wij gebruik van de dienstverlener Liidio OY, Mikonkatu 17 C, 00100, Helsinki, Finland ("Leadfeeder"), overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR. Ons belang hierbij is de commerciële noodzaak om in contact te kunnen komen met potentiële nieuwe klanten. Leadfeeder is contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken en op te slaan in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming, strikt volgens de instructies, niet voor eigen doeleinden, en met inachtneming van de relevante veiligheidsnormen. Leadfeeder registreert het IP-adres van de bezoeker om het bedrijf en de geografische locatie te bepalen. De persoonsgegevens worden na 24 maanden automatisch verwijderd in Leadfeeder. Voor informatie over hoe Leadfeeder uw persoonlijke gegevens gebruikt, kunt u hier hun privacybeleid bekijken: https://www.leadfeeder.com/privacy/.

c) Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van "Google Tag Manager", die wordt aangeboden door "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001). "Google Tag Manager" is een oplossing waarmee websitetags en andere elementen via één enkele interface kunnen worden beheerd.

Ten eerste, wanneer u de website met "Google Tag Manager" bezoekt, wordt er een HTTP-verzoek naar "Google" gestuurd. Als gevolg daarvan worden apparaatinformatie en persoonlijke gegevens - zoals uw IP-adres en informatie over uw browserinstellingen - naar "Google" verzonden. Wij gebruiken "Google Tag Manager" om elektronische communicatie te vergemakkelijken door informatie te verstrekken aan derde aanbieders, onder andere via programmeerinterfaces. "Google Tag Manager" implementeert de respectievelijke trackingcodes van de derde aanbieders zonder dat wij zelf de broncode van de website hoeven te wijzigen. In plaats daarvan wordt de integratie uitgevoerd door een container die zogenaamde placeholdercode in de broncode plaatst. "Google Tag Manager" maakt ook de uitwisseling van gegevensparameters van gebruikers in een bepaalde volgorde mogelijk, met name door de gegevenspakketten te ordenen en te systematiseren. In geïsoleerde gevallen worden uw gegevens ook doorgegeven aan de VS. Met "Google" zijn zogeheten modelcontractbepalingen overeengekomen om te waarborgen dat een passend niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Een kopie van de modelcontractbepalingen is op verzoek verkrijgbaar. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) Sentence 1(a) GDPR. Wij hebben belangen bij de verwerking met het oog op het vergemakkelijken en uitvoeren van elektronische communicatie door het identificeren van communicatie-eindpunten, besturingsopties, het uitwisselen van gegevenselementen in een gedefinieerde volgorde en het identificeren van overdrachtsfouten. "Google Tag Manager" initieert geen gegevensopslag. Meer informatie over privacy bij "Google" vindt u op: https://policies.google.com/privacy.

Anderzijds integreert "Google Tag Manager" tags van derde aanbieders, zoals trackingcodes of trackingpixels, op onze website. De tool activeert andere tags, die op hun beurt uw gegevens registreren; in ons privacybeleid wordt dit voor elk geval afzonderlijk toegelicht. "Google Tag Manager" evalueert zelf niet de apparaatinformatie en persoonlijke gegevens van gebruikers die door de tags worden verzameld. In plaats daarvan worden uw gegevens doorgestuurd naar de betreffende dienst van derden voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in onze tool voor toestemmingsbeheer. Wij hebben "Google Tag Manager" zodanig geconfigureerd dat deze met onze toestemming beheertool werkt, dat het activeren van bepaalde diensten van derden in "Google Tag Manager" afhankelijk is van de selecties die u maakt in onze toestemming beheertool, zodat alleen die tags van derde aanbieders gegevensverwerking in gang zetten waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het gebruik van "Google Tag Manager" is afhankelijk van uw toestemming voor de specifieke dienst van derden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming volgens Art. 6(1) Sentence 1(a) GDPR. "Google" verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de VS. De EU-Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar de VS; de rechtsgrondslag voor overdrachten naar de VS is uw toestemming op grond van art. 49(1) Sentence 1(a) GDPR. In de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke diensten van derden wordt aangegeven hoe lang uw gegevens in elk geval worden opgeslagen. Voor meer informatie over privacy bij "Google" verwijzen wij u naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

U kunt uw toestemming voor de verwerking en doorgifte naar derde landen te allen tijde intrekken door de schuifregelaar voor de betreffende derde aanbieder terug te zetten in het toestemmingshulpmiddel "Instellingen". Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

 

3. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SPARQUE B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sparque.ai. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SPARQUE B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

4. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SPARQUE B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sparque.ai

 

5. Consent-Management-Platform Contao Consent (hofff/contao-consent)

Om het voor ons gemakkelijker te maken om uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën, zodat wij uw apparaatinformatie en persoonsgegevens kunnen verwerken wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij het toestemmingshulpmiddel "Contao Consent" (hofff/contao-consent). "Contao Consent" biedt u de mogelijkheid om de verwerking van uw apparaatinformatie en persoonsgegevens met behulp van cookies of andere traceringstechnologieën voor de in de "Contao Consent"-tool genoemde doeleinden te accepteren of te weigeren. Dergelijke verwerkingsdoeleinden kunnen de integratie van externe elementen, de integratie van gestreamde inhoud, statistische analyse, bereikmeting en gepersonaliseerde reclame omvatten. U kunt "Contao Consent" gebruiken om uw toestemming te verlenen of te weigeren voor alle verwerkingsdoeleinden, of om uw toestemming te verlenen of te weigeren voor afzonderlijke doeleinden of derde aanbieders. U kunt uw instellingen later weer wijzigen. Het doel van de integratie van "Contao Consent" is om gebruikers van onze website in staat te stellen om te beslissen of ze cookies en soortgelijke technologieën toestaan, en om hen de mogelijkheid te bieden om instellingen die ze al hebben gemaakt te wijzigen wanneer ze onze website blijven gebruiken. Wanneer "Contao Consent" wordt gebruikt, verwerken wij zowel persoonsgegevens als informatie van de gebruikte apparaten. Er worden geen gegevens naar een derde partij gestuurd. De informatie over de instellingen die u hebt gemaakt, wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6(1) Sentence 1(c) GDPR in combinatie met Art. 7(1) GDPR, voor zover de verwerking dient om te voldoen aan de wettelijk genormeerde verplichtingen om het bewijs te leveren voor het verlenen van toestemming. Anders is Art. 6(1) Sentence 1(f) GDPR de relevante rechtsgrondslag. Onze legitieme belangen bij deze verwerking liggen in het opslaan van de instellingen en voorkeuren van gebruikers met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functies. Twaalf maanden nadat u uw gebruikersinstellingen hebt opgeslagen, wordt er opnieuw om uw toestemming gevraagd. Uw gebruikersinstellingen worden dan opnieuw voor deze periode opgeslagen, tenzij u de informatie over uw gebruikersinstellingen zelf op voorhand wist in de instellingen van uw apparaat.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking, voor zover de verwerking is gebaseerd op Art. 6(1) Sentence 1(f) GDPR. Uw recht op bezwaar bestaat als u redenen hebt die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt ons uw bezwaar toesturen via de contactgegevens die in het gedeelte "Verantwoordelijke" zijn vermeld.